Yhdistys   Dokumentit

Keskisen Suomen
liito-oravayhdistys ry

Joukko liito-oravan suojelun tasosta huolestuneita liiturin ystäviä perusti vuonna 2021 Keskisen Suomen liito-oravayhdistys ry:n. Sääntöjensä mukaan "yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua toiminta-alueellaan Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnissa toimimalla erityisesti liito-oravan mutta myös muiden uhanalaisten lajien sekä uhanalaisten luontotyyppien suojelun puolesta."

Edelleen sääntöjensä mukaan yhdistys mm. kerää tietoja, hankkii aineistoja, tekee selvityksiä. Näin se pyrkii tarkoitustaan toteuttaakseen vaikuttamaan oikeus- ja hallintokäytäntöihin sekä lainsäädäntöön. Näiden asioiden osalta yhdistyksen toiminnalla on luonnollisesti valtakunnallinen ulottuvuus.

Jäsenistä säännöt toteavat: "Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus."

Jos haluat liittyä jäseneksi ja ryhtyä käytännön toimiin liiturin puolesta, lähetä sähköpostia osoitteeseen, jonka alkuosa on keslo ja loppuosa @kuusanluonto.fi